Logo

EFOP-3.3.5-17-2017-00010 – „Százszorszép bokréta”


PostHeaderIcon Nyertes pályázat

Konstrukció: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-3.3.5-17 - Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő
Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

FőpályázóSzolnoki Tankerületi Központ

Konzorciumi partnerek, megvalósító iskolák:
• Szolnoki Szent- Györgyi Albert Általános Iskola
• Martfűi József Attila Általános Iskola
• Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
• Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Megítélt összeg: 70 699 728 .- HUF (100%)
Iskolánk költségvetése összesen: 21.758.908.- Ft

Tevékenységek a pályázat keretében:

- pedagógusok 30 órás továbbképzése, felkészítése a tematikus tanulási alkalmak, napközis- és bentlakásos táborok megvalósítására
- eszközök és anyagok beszerzése a projekthez
- Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak (táborok) megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat.
- Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, különös tekintettel az alábbiakra:
- a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;
- a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;
- szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása

Táboraink bemutatása, célja:

Idegen nyelvi napközis tábor:
A gyerekek napi 2x3 órában angol nyelvi foglalkozásokon vesznek részt. Megismerkednek a választott nyelv anyaországának kulturális hagyományaival, népszokásaival, sajátosságaival. Mindezt játékos foglalkozások keretében kívánjuk a gyerekek számára bemutatni. A tábor ideje alatt számos a környéket bemutató programot szervezünk.
Természetismeret- és természetvédelmi napközis tábor:
A gyerekek megismerkednek a környező élőhelyek élővilágával, a helyi ökoszisztémák működésével, bővítik növény és állat fajismereteiket, megismerik a természetben való viselkedés főbb alapszabályait, megtanulják tisztelni az őket körülvevő természeti értékeket. Megismerik a tudatos fogyasztói magatartás alapelveit, az ökológiai lábnyom fogalmát, az e-számok jelentését és jelentőségét, a fair trade termékek, az egészséges életmód és táplálkozás jelentőségét, valamint a globalizációban rejlő környezeti hatások veszélyeit. A témához kapcsolódó szabadidős programokon vesznek részt.
Hagyományőrző- és anyanyelvápoló napközis és bentlakásos tábor:
A gyerekek megismerik a helyi népszokásokat, hagyományait. A táborhely környezetének mese és mondavilágát. Tájház látogatáson vesznek részt, ahol játékos vetélkedő keretében megismerik a régi használati eszközöket, szerszámokat, amit maguk is kipróbálhatnak.
Művészeti napközis tábor:
A választott témában tábor szervezése, játékos foglalkozásokkal kiegészítve a környék témába vágó helyi kulturális örökségének feldolgozása. Kirándulások, kulturális programok szervezése.
Sport, egészségre nevelés napközis tábor:
A választott sportágban, vagy egyszerre több sportágban táborok szervezése. Játékos foglalkozásokkal kiegészítve. Kirándulások, kulturális programok szervezése.
Életvezetés, családi életre nevelés napközis tábor:
A gyerekek játékos feladatokon át, szerepjátékok alkalmazásán keresztül megismerik a felnőtt léttel járó fontos döntési helyzeteket, felelősségteljes viselkedési formákat. Segítséget kapnak önismereti foglalkozásokon keresztül saját jövőképük kialakításához.


A bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezésének és megvalósításának időszaka: 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete.

A projekt megvalósításába bevont tanulóink száma: 484 fő