SZOLNOKI SZENT-GYÖRGYI ALBERT
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szolnoki Szent- Györgyi Albert Általános Iskola

Alsó tagozaton nagy hangsúlyt fordítunk az alapkészségek és a gondolkodási képesség fejlesztésére. Bevezettük a kompetencia alapú oktatást. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit minden gyermek a képességeihez mérten megszerezhet. Első négy évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a magyar és a matematika tárgyakat. Első osztályban a „kímélő iskolakezdés” módszerével biztosítjuk az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentességét.

Az informatika tantárgyat alsó tagozattól nyolcadik osztályig oktatjuk. Jól felszerelt szaktantermek állnak diákjaink rendelkezésére. Legszorgalmasabb, kitartó tanulóink a 8. osztály végére képesek lesznek az ECDL Start vagy/és ECDL Webkezdő vizsgák teljesítésére.

Idegen nyelvek „ráhangoló” játékos oktatása már első osztályban elkezdődik. Negyedik osztálytól lehetőség van az angol nyelvet magasabb óraszámban tanulni. Felső tagozaton második idegen nyelv felvétele esetén az orosz és a német nyelvet választhatják tanulóink.

A művészeti nevelés kiemelt fontosságú iskolánkban. Az ének-zene iránt érdeklődőknek lehetőségük van e tárgyat magasabb óraszámban tanulni. Hangszeres zenei oktatás lehetőségét biztosítjuk. Néptánc, társastánc, mazsorett oktatást tartunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a néphagyományok ápolására. Helyet adunk az Önálló Vizuális Alapiskola foglalkozásainak.

A testnevelés és a sport terén az egészséges testi-lelki fejlődés érdekében biztosítjuk a mindennapos testnevelést. Diáksport egyesületet működtetünk. A tanulók a következő sportágak közül választhatnak: atlétika, torna, fit-kid, labdarúgás, kosárlabda, floorball, ugrókötél.

Lehetőség van gyógytestnevelés igénybevételére is.

A városban egyedülálló KRESZ-parkunkban megismerkedhetnek tanulóink a kerékpáros közlekedés szabályaival.

KRESZ-park

A napközi otthon szolgáltatása 16 vagy 17 óráig vehető igénybe.

Iskolánk éttermében napi háromszori étkezés lehetőségét tudjuk biztosítani.

Tanulóink szabadidejüket a kiválóan felszerelt könyvtárunkban, illetve a változatos játéklehetőséget kínáló udvaron tölthetik.

Játszóvár

Diákönkormányzatunk szervezi tanulóink szabadidős programját. Kedveltek nyári táboraink. Tanulóink ellátogathatnak a székelykeresztúri testvériskolánkba is.

Tanítványaink erdei iskolai programokon vehetnek részt.