Digitális napló

E_napló

Szülői Kréta kód a titkarsag@szgya.esuli.eu e-mail címen kérhető.

Szükséges adatok:
szülő neve,
tanuló neve,
oktatási azonosítója

Digitális osztályterem

Iskolai levelező rendszer:
mail.office365.com

Jelszó az admin@szgya.esuli.eu e-mail címen kérhető.

Szükséges adatok:
tanuló neve,
osztálya

Elektronikus ügyintézés
Közösségi oldal

E_ugyintezes

DIGITÁLIS ISKOLA
Fenntarthatósági témahét
Gyümölcs az iskolában


Aktuális híreink

PostHeaderIcon Digitális oktatás (2021. március 4.)

Tisztelt Szülők!
Kormányrendelet alapján 2021. március 8-tól- április 7-ig tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. Kérjük, mindenki kísérje figyelemmel a honlapunkat, a Kréta üzeneteket és a facebook oldalunkat. A zavartalan tanulás, felkészülés érdekében a diákok a Kréta felületén kapják meg a tananyagot és az online órák elérhetőségét.
A digitális oktatáshoz fel kell mérnünk
- a tanulóink internetes elérhetőségét és a digitális eszköztárát
- az étkezési igényeket
- és alsó tagozaton, rendkívül indokolt esetben az ügyeleti igényt
Kérjük, töltsék ki a következő linken található kérdőívet 2021. március 5. péntek 12 óráig.
(Testvérek esetén minden gyermekre külön-külön kell kitölteni)

Együttmüködésüket köszönjük.

Iskolavezetés


PostHeaderIcon Szent-Györgyisnek lenni jó!!!

PostHeaderIcon TÁJÉKOZTATÁS ETIKA / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRÓL

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy az intézményünkbe beiratkozó tanulók gondviselőinek nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük részére etika vagy hit-és erkölcstan oktatást kérnek. A nyilatkozat részletes jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A-182/B. §-a tartalmazza. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha a nyilatkozatban megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy
a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy
b) az etika oktatást
igényli-e gyermeke számára.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amennyiben nem nyilatkozik arról, hogy a gyermek számára mely oktatást választja, úgy az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. Módosítás lehetősége: a következő tanévre május 21-ig írásban, az erre kielakított nyomtatványban jelezhetik az erre vonatkozó kérésüket.


Szülői nyilatkozat etika/ hit-és erkölcstan oktatásról (Letöltés)RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Jakab Christian

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.


GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Szkiba Tibor

Tájékoztatás


REFORMÁTUS EGYHÁZ

hitoktató:
Schwancer-Csák Mariann

Tájékoztatás


Evangélikus egyház

Tájékoztatás


HIT GYÜLEKEZETE

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.PostHeaderIcon Étkezéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatánál az ügyfélfogadás 2020. november 12-től az alábbiak szerint működik:
- Térítési díjfizetésre az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban továbbra is van lehetőség, ugyanakkor kérjük, hogy lehetőleg a személyes kontaktust nem igénylő fizetési módokat (átutalás, csoportos beszedési megbízás, csekk) részesítsék előnyben. A fizetendő díj pontos összegéről kollégáink telefonon adnak tájékoztatást, kérésre postai úton kitöltött csekket tudunk küldeni. A befizetett számlákat postai úton megküldjük.
- A pénztárban történő befizetésen túl személyes ügyintézésre előzetes telefonos bejelentkezés illetve időpontegyeztetés után az egyeztetett időpontban van lehetőség. Ehhez keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon.
- A gyermekek, tanulók étkezésével kapcsolatos nyilatkozatokat postai úton, vagy az Intézményszolgálat székhelyén a földszinten elhelyezett dobozba, vagy elektronikus úton az étkezési ügyintézők e-mailcímére akár szkennelve, akár fényképként küldve várjuk. Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az étkezési ügyintézőket az ismert telefonszámokon vagy az Intézményszolgálat központját az 56/510-280 telefonszámon.
- Amennyiben a gyermek, tanuló étkezési kedvezménye lejár, az új igazolásokat postai úton vagy az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten elhelyezett dobozba várjuk.
- Étkezést lemondani továbbra is a megszokott módon írásban, később bizonyítható módon az étkezési ügyintézőknél lehet.
- Az Intézményszolgálat székhelyén az épületbe belépni és ott tartózkodni kizárólag az orrot és a szájat egyaránt elfedő maszkban lehet.
- Kérjük, hogy személyes ügyintézéshez saját tollat magukkal hozni szíveskedjenek.

Bencsik Zsolt
igazgató
Szolnok Megyei Jogú Város Ömkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 1. Pf. 92. Telefon/fax: /56/ 510-280, 510-288
email: titkarsag.isz@externet.hu


PostHeaderIcon Étkezéssel kapcsolatos információk

Legfrissebb étkezéssel kapcsolatos intézkedések

Tisztelt Szülők!
A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén több megelőző intézkedést vezettünk be, melyek a következők: amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, és az intézményben vagy egy részében (tagintézmény, osztály, csoport stb.) tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntenek, az érintett gyermek, tanuló számára az étkezés automatikusan lemondásra kerül. Amennyiben a gyermek, tanuló az intézmény által biztosított gyermekfelügyeletben részt vesz, vagy nem tartózkodik ugyan az intézményben, de nincs hatósági karanténban, és ezért az intézményben az étkezésben részt kíván venni, számára egyszeri meleg főétkezést (ebéd) helyben fogyasztással tudunk biztosítani. Ebéd elhordására nincs lehetőség! Kérjük, hogy amennyiben a digitális munkarend ideje alatt is részt kíván venni a tanuló a gyermekétkeztetésben, azt írásban (levél, email, sms, messenger üzenet, facebook csoport, stb.) jelezzék az intézmény étkezési ügyintéző számára. a térítési díjfizetésre – további intézkedésig – a már megszokott rendben lesz lehetőség:
- havonta a meghirdetett beszedési napokon az intézményben helyben készpénzben,
- hétfőtől csütörtökig (kivéve ünnepnapokon) az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) található pénztárban készpénzben, illetve bankkártyával, átutalással,
- az iskolák esetében csoportos beszedési megbízással a tájékoztatókban leírt feltételek fennállása esetén.
Ezúton kérjük Önöket, hogy a járványhelyzet ideje alatt elsősorban az érintésmentes fizetési lehetőségeket használják.
Amennyiben az átutalást választják, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat pedig postai úton megküldjük.
Az átutalásokat az alábbi számlákra várjuk:
A 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiállított számlák befizetését a Szolnoki Szent Györgyi Albert Általános Iskola esetében
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszámára:
11745004-15408930-11550004


A 2020. szeptemberét megelőzően kiállított számlák (hátralékok) befizetését minden intézmény esetében az Intézményszolgálat számlaszámára:
11745004-15577362 várjuk.
A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tettük, letölthetőek honlapunkról.

Megértésüket köszönjük!
Bencsik Zsolt
igazgató
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
A közgyűlési döntésre tekintettel az összes intézményben egységesen bevezetett változás, hogy 2020. szeptember 1-től amennyiben a tanuló betegség, vagy egyéb ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő azt az intézményben az étkezéssel foglalkozó ügyintéző részére kizárólag később bizonyítható módon írásban, emailben, sms-ben, stb. tudja bejelenteni. Az ügyintéző kollégák email-címe, illetve az sms fogadására használt telefonszáma szerepel a tanulók számára kiosztásra kerülő tájékoztatókban. Tekintettel a koronavírus miatti készenlétre, kérjük, hogy elsősorban a felsorolt elektronikus csatornákat használják a lemondások jelzésére. Amennyiben egyik elektronikus mód sem alkalmazható, akkor írásban, papíralapon is lemondható az étkezés. A lemondásokat (gyermek neve, intézménye, osztálya, a lemondott étkezés típusa, a lemondással érintett napok megjelölése, szülő/törvényes képviselő aláírása), illetve az étkezéssel kapcsolatos egyéb dokumentumokat (nyilatkozatok, igazolások, stb.) több helyszínen gyűjtjük:
- az érintett intézményben a porta környékén található Intézményszolgálati postaládába,
- az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) a földszinten található Intézményszolgálat feliratú dobozba.
Fentiek értelmében a jövőben nem tudjuk figyelembe venni a telefonon szóban jelzett lemondásokat.
Megértésüket köszönjük!

Szolnok Megyei Jogú Város Ömkormányzata


PostHeaderIcon TÁJÉKOZTATÓ Diákigazolvány igénylésének rendje (Diákigazolvány – oktatási igazolvány)

Tisztelt Szülő!

A diákigazolvány igénylésének rendje a következő:

1.) Az okmányirodában fénykép és aláíráskép rögzítése:
- Az Okmányirodától időpont kérés NEK-azonosítószám igényléséhez.
- A szolgáltatás ingyenes.

- A fényképezéskor be kell mutatni:
a) születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy
b) egyéb érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártyát.

2.) Az okmányiroda ellenőrzi az adatokat.

3.) Az okmányiroda egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot állít ki, melyen szerepel a 16 karakteres NEK azonosító. MEG KELL ŐRIZNI! Ha az érvényességi időn belül a személyes adat vagy lakcím megváltozik, akkor új adatlap kiállítását kell kérni, melyen új NEK azonosító található.

4.) A tanuló vagy szülője iskolánk iskolatitkáránál leadja az adatlapot, ezzel bejelenti a diákigazolvány iránti igényét, mely ingyenes.

5.) Az intézmény továbbítja az igénylést az Oktatási Hivatalnak.

6.) Az Oktatási Hivatal a diákigazolványt az iskolának postázza, tanév elején kerül kiosztásra.

7.) A LEADÁS HATÁRIDEJE: folyamatos

PostHeaderIcon Eredményeink

EredményekPostHeaderIcon Rangos kitüntetés a Magyar Kultúra Napján

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. Ez annak állít emléket, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Minden évben ezen az ünnepen adják át a megyeszékhely több kitüntető címét. 2020. január 22-én az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban megrendezett díjátadó gálán a kultúra és a sport területén kiemelkedő tevékenységet nyújtó szakemberek Szalai Ferenc polgármester úrtól vehették át a megyeszékhely legrangosabb elismeréseit.
Földváriné Jeneses Katalin, a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanítója, a pedeagógus szakszervezet felterjesztése által Szurmay Ernő-díjban részesült. Az iskola valamennyi dolgozója és diákja nevében ezúton is szívből gratulálunk e rangos kitüntetéshez.


kitüntetésPostHeaderIcon Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával segítse iskolánkat!

"Gyermekünk a jövő" Alapítvány

Adószám:18830297 - 1 - 16

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

Adószám:18835773-1-16

Sprint Diáksport Egyesület

Adószám:19227344-1-16

PostHeaderIcon Elismerő oklevélben részesült iskolánk

Vándor Szülői MűhelyPostHeaderIcon A Galériában megtekinthetők a programjaink fotói

Galéria

Tájékoztatás hitoktatásról

Szülői nyilatkozat etika/ hit-és erkölcstan oktatásról

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Jakab Christian

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

hitoktató:
Szkiba Tibor

Tájékoztatás

REFORMÁTUS EGYHÁZ

hitoktató:
Schwancer-Csák Mariann

Tájékoztatás

Evangélikus egyház

Tájékoztatás

HIT GYÜLEKEZETE

Tájékoztatás I.

Tájékoztatás II.


Iskolafogászat

RENDELÉSI IDŐ

hétfő, szerda:
13,30-16,30
kedd, csütörtök: 8 - 11

IDŐPONT FOGLALÁS

36/ 20/ 260- 7291

FOGORVOS

Dr. Bus Erika


Osztályozó vizsga anyaga

Osztályozó vizsgák időpontja ÚJ!!!!
2021. június 2-3.

2. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam


Étkezés

Heti étlap

Étkezési díjak

tízórai 102 Ft
ebéd 368 Ft
uzsonna 89 Ft

Étkezés lemondása hiányzás esetén

SMS: 20/3211138
email: lovaszne.rita@gmail.com
gondnok@szgya.esuli.eu

Az étkezéshez szükséges dokumentumok letöltése

Kitöltendő dokumentum 1.

Kitöltendő dokumentum 2.


Csengetés

Csengetési rend

1.óra 8.00-8.45

2.óra 8.55-9.40

3.óra 10.00-10.45

4.óra 11.00-11.45

5.óra 11.55-12.40

6.óra 12.50-13.30

7.óra 14.00-14.40

8.óra 14.45-15.25

9.óra 15.30-16.10

10.óra 16.15-16.55

Csengetési rend
rövidített órák esetén

1.óra 8.00-8.35

2.óra 8.45-9.20

3.óra 9.35-10.10

4.óra 10.25-11.00

5.óra 11.10-11.45

6.óra 11.55-12.30

7.óra 12.45-13.20

8.óra 13.25-14.00

9.óra 14.05-14.40